San Donato Kerk Genua

Zeg het voort
Share

De San Donato Kerk is de belangrijkste oorspronkelijk Romaanse kerk in Genua. Hoogtepunten zijn de mooie façade en met name de achthoekige klokkentoren. Binnen de kerk is valt vooral het valse matroneum op. Ze is waarschijnlijk in de 12e eeuw gebouwd, al zijn er ook theorieën die beweren dat de kerk al twee eeuwen eerder bestond.

Adres, openingstijden en toegangsprijs

Adres: Via San Donato, 10, 16123 Genova. Tel: +39 010 2468869. Openingstijden: Van 09.00 tot 12.00 en van 15.00 tot 19.00 uur. Gesloten: Zondagmiddag. Toegang: Gratis.

San Donato Kerk Genua

San Donato Kerk Genua

Facade

De San Donato Kerk bestond al in de 12e eeuw, wat bewezen wordt door een inscriptie op de rechterdeurstijl van de centrale ingang. Er zijn echter mensen die denken dat de kerk al eerder, in de tijd van de Lombarden, gebouwd is. In de loop van de 19e en 20e eeuw is deze kerk verschillende keren gerestaureerd.

De façade is gemaakt van lokale kalksteen en heeft een puntdak. De centrale ingang wordt beschermd door een protiro (een soort portiekje, dat echter enkel de hoofdingang afdekt). Deze wordt gekenmerkt door een op zuilen rustende puntboog.

Aan weerszijden van de ingang zijn er monofora’s en het bovenste deel van de façade heeft een roosvenster als versiering. Deze laatste is een toevoeging uit de 19e eeuw.

Onder het puntdak bevinden zich een tandlijst en daar weer onder kleine boogjes.

De rechterflank wordt genmerkt door afwisselend halfronde en puntboogjes onder het dak, monofora’s, een klein ingang en enige sporen van twee vroegere ingangen. De aedicula is in de 17e eeuw gebouwd, om beschadigingen die door bombardementen in 1684 veroorzaakt waren te verdoezelen.

De apsis is rond de eeuwwisseling van de 17e en 18e eeuw gebouwd. De twee kleinere half-ronde zij-apsissen zijn na de tweede wereldoorlog toegevoegd, maar rusten wel op oudere fundamenten.

De schitterende klokkentoren is achthoekig van vorm en wordt door kroonlijsten in drie delen verdeeld. Het onderste is een loggia met aan iedere zijde twee bogen die door een ronde zuil gescheiden worden. De verdieping hierboven wordt gekenmerkt door drie bogen en vierkante zuilen en hier weer boven bevinden zich vijf bogen. Het kleine ovale koepeltje is van buitenaf niet te zien.

Het interieur bestaat uit drie schepen, die door houten plafonds bedekt worden. Deze worden door muren met half-ronde bogen en granieten pilaren van elkaar gescheiden. Boven een kroonlijst bevinden zich zeven bifora’s die de indruk geven dat er een matroneum is.

Het presbiterium bevindt zich onder de klokkentoren. De vier grote bogen worden door halve pilaren ondersteund.

Via San Donato, 10, 16123 Genua