Kapucijner Crypte Rome

Zeg het voort
Share

De Kapucijner Crypte is de grootste attraktie van een redelijk nieuw Romeins museum, dat gewijd is aan de Geschiedenis van de Kapucijner Kloosterorde in de Provincie Rome. Eigenlijk hoort de crypte bij de Santa Maria della Concezione Kerk aan de Via Veneto. De crypte is versierd met de botten en beenderen van 4000 dode Kapucijner monniken. Vroeger was een offerte voldoende, nu moet men eerst door het museum. Niet iedereen vindt het even smaakvol.

Weetjes Kapucijner Crypte Rome

Adres, Openingstijden en Toegangsprijs

Adres: Via Vittorio Veneto, 27 – 00187 Roma (Distrikt: Ludovisi). Telefoon: +39 0688803695. Openbaar vervoer: Metro: Barberini (lijn A). Openingstijden: 09.00 tot 18.00 uur. Toegangsprijs: 8 Euro (Korting: 5 Euro). Het is verboden foto’s te maken.

Geschiedenis Kapucijner Crypte Rome

Kapucijner Crypte in museum Rome

De Kapucijner Crypte

De Kapucijner Crypte is de 8e en laatste sektie van het aan de orde gewijde museum. De grafkamer bevindt zich onder de vijf rechterkapellen van de kerk zelf.

De crypte is in de eerste helft van de 16e eeuw gebouwd, toen men ruimte moest maken voor nieuwe lichamen in het kleine kerkhof waar de broeders begraven worden.

Beschrijving

De hal waarlangs de open graven zich bevinden is ongeveer veertig meter lang.

De beenderen van meer dan 4000 kapucijner monniken zijn gebruikt om de kapellen op te sieren.  Dit gebeurt door middel van symbolen die verwijzen naar het leven en de dood en de vergankelijkheid van het bestaan.

De welkomstspreuk bij de ingang laat niets te verklaren over: “Wij waren zoals jullie en jullie zullen zoals wij zijn” is er met grote letters te lezen.

Wanneer U binnen bent vind U een gang met aan de rechterzijde vijf kapellen. Ieder van deze kapellen bevat een skelet, dat gewoon zichtbaar bovenop de aarde ligt. De kapellen zelf zijn dus versierd met beenderen die een soort mozaiek vormen.

Eén van de duidelijkste symbolen is een zandloper. Het geheel wordt in geringe mate kleur gegeven door de bloemen die her en der, in verschillende staten van verwelking, aan de muren zijn gehangen.

Het was de broer van de Paus, Kardinaal Antonio Barberini, zelf een Kapucijner monnik, die in 1528 de lichamelijke resten van een aantal monniken liet opgraven en opnieuw ter aarde bestellen in de crypte. Vanaf dat moment werden alle broeders, zowel als arme Romeinen, hier begraven. Pas in 1870 hield men hiermee op.

De aarde die de bodem bedekt zou in opdracht van Paus Urbanus VIII uit Jeruzalem geïmporteerd zijn.

De uiteindelijke indruk – al zijn veel mensen het hier niet mee eens – is veel minder macaber dan men zou verwachten.

Er mogen geen foto’s genomen worden in de crypte.

Wat tegenwoordig als makaber gezien wordt was vroeger heel anders, en het was dan ook heel gewoon voor de Kapucijner monniken om in de kapel te bidden met een schedel in hun handen geklemd.

Lotto

Tijdens de ambtsperiode van Paus Gregorius XVI (1831-1846) woonde er een broeder genaamd Fra Angelico in het klooster. Deze had de gave winnende lottonummers te kunnen voorspellen en veel Romeinen kwamen hem dan ook om die nummers vragen. Fra Angelico werd uit Rome weggestuurd toen dit de kerk, die de Lotto organiseerde, te veel geld ging kosten. Bij de Porta del Popolo aangekomen riep de broeder nog snel de woorden Roma, se santa sei, perché crudel se’ tanta? Se dici che se’ santa, certo bugiarda sei. De Romeinen die de aangegeven nummers speelden (sessantasei = 60, settanta = 70, sedici = 16, sessanta = 60 en sei = 6) ledigden vervoglens de kassa van de pauselijke lotto.

Kapucijner Museum Rome

Sinds 2012 maakt de crypte deel uit van een klein museumpje (Museo e Cripta dei Cappuccini), dat de geschiedenis van de Kapucijner Orde belicht. Deze orde legt de nadruk op een eenvoudige levenswijze en een sterk contact tussen mensen.

Om bij de crypte te komen, wat vrijwel iedereen wil, moet men eerst het acht zalen tellende museum door. De sekties zijn gewijd aan de geschiedenis van de orde en aan de belangrijkste en bekendste vertegenwoordigers ervan.

Sektie 1: Klooster

De eerste sektie is gewijd aan het klooster zelf, dat in 1626 door Michele da Bergamo met de bijbehorende kerk in opdracht van de Barberini familie gebouwd is.

Sekties 2 & 3: Personen

Het tweede gedeelte toont portetten van belangrijke uit de provincie Rome afkomstige broeders uit de geschiedenis van de orde. De derde sektie neemt Kapucijner heiligen onder de loep.

Sektie 4: Kultuur & Geestelijkheid

In de vierde zaal zijn voorwerpen te zien die bij de mis gebruikt worden, alsmede de typische habijten van de Orde. Ook is er materiaal over het kruisbeeld te zien.

Sektie 5: Caravaggio

Niemand minder dan Caravaggio heeft speciaal voor het klooster het schilderij “Mediterende Sint Franciscus” geschilderd. Deze sektie is geheel aan dit schilderij gewijd.

Sektie 6: De Kapucijners in de 20e Eeuw

Deze afdeling is gewijd aan de Eerbiedwaardige Vader Mariano van Turijn.

Sektie 7: Kapucijners in de Wereld

Sektie 7 belicht het missionarissen-werk dat de orde in 20e eeuw onderscheiden heeft.

Santa Maria della Concezione Kerk

Hoewel de crypte de grote publiekstrekker is, kan men ook een aantal interessante schilderijen in de Santa Maria della Concezione kerk zelf bezichtigen. In de verschillende kapellen hangen werken van o.a. Lanfranco, Guido Reni, Domenichino en Pietro da CortonaSanta Maria della Concezione is gebouwd in opdracht van Paus Urbanus VIII, een lid van de Barberini familie. De architekt was Antonio Casoni, die een projekt ontwierp dat bestond uit een enkel schip met een aantal zijkapellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *