Circus Maximus Rome

Zeg het voort
Share

Van wat ooit het Romeinse Circus Maximus (wat “grootste circus” betekent in het Latijn, en in het Italiaans Circo Massimo heet) was is helaas erg weinig overgebleven. Het Circus Maximus is vooral bekend vanwege de wagenrennen in de beroemde film Ben Hur. Na opgravingen die jarenlang geduurd hebben is er nu een klein deel van het oude monument te zien.

Weetjes Circus Maximus Rome

Adres en Toegangsprijs

Het Circo Massimo bevindt zich langs de Via del Circo Massimo – 00186 Roma (Italië). Metro: Circo Massimo (lijn B). Rione: Ripa. Bus: 81, 628 (halte: Circo Massimo-Roseto Comunale), 75, 81, 118, 160, 673, N2, N10 (halte: Circo Massimo), 628, L07 (halte: Cerchi-Porta Capena), 81, 118, 160, 628, 715 (halte: Cerchi-Bocca della Verità). Toegangsprijs en openingstijden: Het Circus Maximus is 24 uur per dag vrij toegankelijk.

Geschiedenis Circus Maximus Rome

Circus Maximus Rome

Circus Maximus met het Palatijn aan de linkerzijde.

Het Circus Maximus ligt in een 600m. lange en 150m. brede vallei (de Vallis Murcia) tussen de Palatino en de Aventino heuvels. Het had 250,000 tot 300,000 zitplaatsen, wat toen ongeveen een kwart was van de gehele bevolking van Rome. Het was natuurlijk ook mogelijk de spelen in het Circus Maximus te zien vanaf de heuvels zelf.

Het was de eerste Etruskische koning van Rome, Tarquinius Priscus, die het Circus Maximus als eerste gebruikte voor publieke spelen en andere vormen van entertainment, in de 6e eeuw v. Chr. Het Circus werd vooral gebruikt voor wagenrennen, maar soms ook om te jagen, voor gevechten tussen gladiatoren en (nagebootste) veldslagen. Deze latere funkties werden later overgenomen door de Statilius Taurus en, vooral, het Colosseum.

Het is tegenwoordig moeilijk de oorspronkelijk struktuur van het Circus Maximus te herkennen in wat ervan overgebleven is. Een lange houten barrière (de zogeheten spina), enigszins diagonaal geplaatst, liep midden over de baan. In 329 B.C. warden de 12 carceres (stallen voor de paarden en strijdwagens) aan de noordkant gebouwd. In 174 v. Chr. lieten de censoren Fulvius Flaccus en Postumius Albinus de stallen herbouwen, dit keer in baksteen. Ze lieten ook zeven houten (later: stenen) eieren op de spina plaatsen. In 33 v. Chr. liet Agrippa er 7 bronzen dolfijnen op plaatsen. De twaalf wagens moesten 7 rondes rijden (totaal ongeveer 6.5 km) en telkens wanneer een ronde voltooid was werd een dolfijn verwijderd. De carceres waren zodanig gebouwd dat alle paarden precies dezelfde afstand moesten rennen om tot het begin van de renbaan te komen. Er was een speciale groep mensen wiens taak het was de kapotte strijdwagens en de gewonde of dode paarden te verwijderen. Er werd op de uitkomst van de rennen gewed en omkoping kwam vaak voor.

Op de spina stond, naast standbeelden van verschillende goden, ook een egyptische obelisk. Deze was er door Keizer Augustus in het jaar 10 voor Chr. geplaatst, en na het verval van het Circus met grond bedekt en in vergetelheid geraakt, tot hij door Paus Sixtus V in de 16e eeuw naar het Piazza del Popolo verplaatst werd. Een tweede obelisk werd verplaatst naar Piazza San Giovanni in Laterano.

Circus Maximus werd twee keer door brand verwoest, in het jaar 36 na Chr,, waarna Claudius de carceres opnieuw liet bouwen, maar in marmer in plaats van tufsteen, en de metae (de keerpunten aan het einde van de spina) met brons liet bedekken, en in 64 na Chr., toen het door Nero opnieuw gebouwd werd. Deze liet ook het aantal zitplaatsen toenemen. Het kwam soms ook voor dat de tribunes instortten, o.a. toen in 55 v. Chr. Een spektakelstuk gehouden werd waarbij 20 olifanten met elkaar in de strijd gingen.

Augustus liet de pulvinar opzetten aan de kant van het Palatijn. Dit was een heilige box ter ere van de goden van de spelen. Domitiaan verbond zijn paleis op het Palatijn met het Circus, zodat hij de rennen beter zou kunnen zien. Later liet Traianus de zetel van de Keizer vergroten, zodat hijzelf beter te zien was. Het was tijdens de regering van Traianus dat het Circus Maximus het indrukwekkendste schouwspel bood.

Aan de buitenkant van de cavea waren er winkels, net als in een modern sportstadium. Het was verdeeld in drie zones die door gangen gescheiden werden, op een manier die vergelijkbaar was met de wijze waarop dit bij het Colosseum gebeurd was. De cavea liep geleidelijk op, beginnend vanuit een platform rond de renbaan. Op dit eerste platform zaten de Romeinse VIP’s. Mannen en vrouwen mochten bij elkaar zitten, wat bij de amphitheaters niet het geval was.

De belangrijkste spleen waren de Ludi Romani, in de eerste week van September. Deze werden geopend met een religieuze processie waar de hoogste autoriteiten van Rome aan deelnamen. De laatste rennen in het Circus Maximus werden gehouden in het jaar 549. Slechts korte tijd daarna begon de vernieling van het Circus Maximus. Zoals gewoonlijk werden de brokstukken als bouwmaterialen gebruikt om nieuwe gebouwen in Rome te konstrueren.

In de 18e eeuw stond er een tijdlang een guillotine op het Circus Maximus.

Enkel aan de zuidkant zijn nog enige ruïnes te zien, samen met de goed bewaard gebleven middeleeuwse Torre della Moletta, een vierkante verdedigingstoren van de familie Frangipani, die Moletta heette omdat er indertijd een windmolen aan vast zat.

Het Circus Maximus is 500 meter lang en er konden in het begin 150,000 mensen in, twee keer zoveel als er tegenwoordig het Olympische Stadion van Rome binnen kunnen. Later zou dit aantal zelfs verdubbelen.

Via del Circo Massimo – Rome (Postcode: 00186)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *