Castel Sismondo Rimini

Het Castel Sismondo in Rimini is genoemd naar Sigismondo Pandolfo Malatesta. Deze man was van 1432 tot 1468 leenheer van Rimini zelf en de iets zuidelijkere kustplaats Fano. Het kasteel is halverwege de 15e eeuw gebouwd en omvatte de privé-residentie van de prins.

Castel Sismondo Rimini

Adres: Castel Sismono – Piazza Malatesta, 37 – Rimini. Telefoon: +39 0541 704704. Openingstijden: Van 10.00 tot 19.00 uur; zaterdag en zondag van 15.00 tot 19.00 uur. Toegangsprijs: Niet bekend. Alternatieve naam: Rocca Malatestiana.

Geschiedenis

Castel Sismondo Rimini
Castel Sismondo

Met de bouw werd op 20 maart 1437 om 18.48 uur begonnen. Dit onwaarschijnlijk precieze tijdstip, op de voorlaatste woensdag van de vastentijd, was door de hofastroloog bepaald. Sigismondo proclameerde vervolgens in 1446 dat het kasteel voltooid was, maar in werkelijkheid was het pas in 1454 gereed. 1446 was echter een geluksjaar voor de prins.

Volgens de geschriften en volgens prins Sigismondo zelf was hijzelf de architect van het kasteel. Hij liet dit onderstrepen door overal marmeren gedenkplaten op te laten hangen. Wat zijn precieze bijdrage is, is niet bekend, maar het is wel een feit dat hij hulp van verschillende specialisten had. Een van deze architecten was Filippo Brunelleschi, de architect van de beroemde koepel van de kathedraal van Florence, die in 1438 enkele maanden in Rimini doorbracht.

Om de bouw te kunnen verwezenlijken moesten eerst enkele al bestaand gebouwen gesloopt worden. Dit waren, behalve enkele paleizen van de prins zelf, het Baptisterium, het Santa Caterina Klooster en het bovenste deel van de klokkentoren van de kathesraal.

Vanaf 1821 deed het kasteel een tijd als kazerne dienst.

In 1857, nadat men de slotgracht gedicht had, werd het bijna een eeuw als kazerne gebruikt.

Beschrijving

Het kasteel wordt gekenmerkt door immense torens en dikke, hellende muren. De ingang aan de stadskant werd beschermd door een aarden wal met een dubbele ravelijn en ophaalbruggen.

De helm, de olifant en de vierbalderige roos bij het wapenschild boven de poort zijn de symbolen van het wapenschild van de familie Malatesta. Aangezien dit reliëf enigszins gotisch aandoet, neemt men aan dat de maker uit de regio Veneto afkomstig was. De naam van de prins is in eveneens gotisch letters aan weerszijden van het wapenschild afgebeeld.

Op de ruimte tussen de poort en het wapeschild is één van de bovengenoemde inscripties ter ere van “architect” Sigismondo te zien.

De prins zelf woonde in het centrale deel van het kasteel. Het was ook in dit deel dat er grote feesten gehouden werden. Dit was belangrijk omdat hij zo zijn rijkdom en macht aan de wereld kon tonen.

De zalen in dit centrale deel waren versierd met fresco’s, wandtapijten en gordijnen.

Het 3300 m² tellende kasteelcomplex bestaat uit het drie verdiepingen tellende Palazzo di Isotta, dat naar de echtgenote van de prins genoemd is, een grote centrale binnenplaats, een uit twee verdiepingen bestaand centraal lichaam en de zogeheten Maschio (donjon).

Deze donjon bestaat uit twee verdiepingen die door een wenteltrap verbonden worden.

Castel Sismondo, Rimini

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *