Geschiedenis Florence

De streek waar Florence zich nu bevindt was al in de oudheid bewoond. Na de Etrusken stichtten de Romeinen er de handelsstad Florentia. In de vroege middeleeuwen werd de stad door verschillende volkeren overwonnen. De grootste bloeiperiode van Florence begon in de 15e eeuw, onder de Medici. Ook onder hun opvolgers, het huis van Lotharingen, kende de stad een grote economische en politieke voorspoed. Na de éénwording van Italië was Florence heel even de hoofdstad van het nieuwe land.

Geschiedenis Florence

Oudheid tot vroege middeleeuwen

Al voordat de Romeinen er zich vestigden, waren er Etruskische nederzettingen op de heuvels van het huidige Florence. In de Romeinse tijd was het een florerende handelsstad, die Florentia genoemd werd.

In de Byzantijnse periode was het een bolwerk tegen de Gotische invasies. Later zou het achtereenvolgens door de Longobarden en de Franken bezet worden.

late Middeleeuwen en Renaissance

In 1115 werd Florence een zelfstandige stad. In de 13e eeuw vonden er grote twisten plaats tussen de Ghibellijnen en de Welfen, De eersten waren aanhangers van het Heilige Romeinse Rijk. De Welfen, die de Pauselijke Staat steunden, zouden uiteindelijk de overhand krijgen.

Vanaf de 15e eeuw hadden de Medici het voor het zeggen in Florence (en een groot deel van het huidge Toscane). Het is in deze tijd dat men in Nederland de gulden introduceerde. Deze munt was genoemd naar de Florentijnse munteenheid fiorino d’oro (“Gouden Florijn”).

Nadat de laatste Medici kinderloos gestorven was nam het Habsburger Huis van Lotharingen de macht in de stad over. Zij regeerden er van 1734 tot 1859, met een tussenpoos gedurende de Franse overheersing (1799-1814).

Italië

Na de éénwording van Italië was Florence gedurende enkele jaren (1864-1870) de hoofdstad van de nieuwe staat.

Gedurende de tweede wereldoorlog werd de stad hevig gebombardeerd. In 1966 bracht een overstroming van de rivier de Arno erg veel schade aan.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *