Palazzo Comunale Orvieto

Het Palazzo Comunale staat aan het centrale plein Piazza della Repubblica in Orvieto. Het gebouw heeft in de loop der eeuwen verschillende restauraties ondergaan en is eigenlijk nog steeds niet helemaal voltooid. De architect die de grootste bijdrage leverde was Ippolito Scalzo. De boog onder het Palazzo is in de 19e eeuw door Virginio Vepsignani toegevoegd.

Palazzo Comunale Orvieto

Adres, openingstijden en toegangsprijs

Adres: Piazza della Repubblica – Orvieto. Het gebouw is niet voor toeristen toegankelijk.

Geschiedenis en beschrijving

Eerste verbouwing

Al in de 12e eeuw stond er een gebouw op deze plek, maar dit werd pas tussen 1270 en 1276 omgevormd tot de rudimenten van het huidige Palazzo Comunale. Overblijfselen van deze eerst verbouwing zijn onder andere de Gotische bogen op de tweede verdieping die het dak ondersteunen. Ook de gewelven op de begane grond en de Gotische ramen aan de achterkant van het paleis stammen uit deze periode.

Lorenzo Maitani overzag verdere restauratiewerkzaamheden in het begin van de 14e eeuw. De schilderingen in de Salone van het gebouw werden tussen 1345 en 1347 uitgevoerd. Dit gebeurde nadat een volksopstand ervoor gezorgd had dat Matteo Orsini de macht in stad kreeg.

De kapitelen worden afwisselend opgeluisterd met de wapenschilden van de familie Orsini en van de stad Orvieto (de adelaar).

Vanaf 1485 was het Palazzo Comunale in zulk een slechte staat dat de gemeenteraad voor vergadering naar het Palazzo Vescovile verhuisde.

De ingang van het paleis stamt uit de eeuwwisseling tussen de 15e en 16e eeuw.

Tweede grote verbouwing

In 1515 stortte de gemeentetoren in en lag het toenmalige Piazza Maggiore maandenlang vol met brokstukken. Een jaar later gaf Paus Leo X het gebouw aan de stad, om het te laten gebruiken voor kerkelijke afgezanten. Men besloot dat het tijd was het Palazzo Comunale op te knappen. Het duurde echter tot 1532 voordat Sangallo opgedragen werd een ontwerp voor de werkzaamheden te maken. In ruil kreeg hij een aantal huizen, waar hij een eigen paleis van moest maken. Mocht hij sterven zonder erfgenamen te hebben, dan zou dit gebouw weer eigendom van de gemeente worden.

Lorenzo da Viterbo ontwierp, eveneens in 1532, de basalten deur naar de centrale hal.

Ippolito Scalza was verantwoordelijk voor de stenen versieringen van de bogen en de ramen van het gebouw. Hij maakte gedeeltelijk gebruik van het ontwerp van Sangallo.

Het werk begon pas in 1573. In 1581 hield men ermee op zodat het gebouw in de 19e eeuw nog steeds niet geheel voltooid was. Zelfs nu ontbreken er nog steeds vier bogen aan de loggia aan de westzijde.

Vanaf 1597 had Scalza de leiding over het werk aan de put op het terras van het Palazzo Comunale. Het beeldhouwwerk is van de hand van Curzio Testasecca, die ook verantwoordelijk was voor de trap van het gebouw.

Het ontwerp dat Scalza maakte voor de facade in zijn geheel wordt in het Museo dell’Opera bewaard. Het opvallendste kenmerk van de facade is de balustrade die de hele gevel bestrijkt.

In 1857, ter gelegeheid van een bezoek van Paus Pius IX, kreeg Virginio Vespignani de opdracht een neo-klassieke boog voor de zuidelijke facade te bouwen. Deze marmeren poort moest dienst doen als toegangspoort tot het plein vanaf de Porta Romana.

In de 18e eeuw stond het volk vaak op de loggia van het Palazzo Comunale om er een festival van de jacht op en de slacht van everzwijnen te aanschouwen.

Bezienswaardigheden

Op de facade zijn drie gedenkplaten te zien. De eerste verwijst naar de annexering van Orvieto bij het nieuwe Italië in 1860. De tweede plaat gedenkt de zilveren bruiloft van Umberto en Margerita van Savoie in 1892 en de derde de 50e jaardag van de bevrijding van de stad op 11 September 1910.

De schilderingen die de vergaderzaal van het Palazzo Comunale sieren tonen de kastelen die in het verleden aan Orvieto onderworpen waren:  Civitella d’Agliano, Monteleone, Montegabbione, San Venanzo, Ripalvella, Palazzo Bovarino, Collelongo, Poggiovalle en Bandita del Monte, San Vito en Benano.

In de muur van de centrale hal van het paleis is een fragment van een Romeinse sarcofaag ingemetseld. Het toont een reliëf met een huwelijksscène.

Piazza della Repubblica – Orvieto

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *