Annunziatella Kerk Rome

De Annunziatella Kerk bevindt zich buiten het huidige centrum van Rome. In de late middeleeuwen werd ze gezien als een van de belangrijkste en meest interessante kerken van de stad, maar daar is nu helaas niet veel van over.

Annunziatella Kerk Rome

Adres, Openingstijden en Toegangsprijs

Het adres van de Chiesa dell’Annunziatella is Vicolo dell’Annunziatella 97, 00142 Roma (tel. 065032566). Bus 764, 766. Toegang: Gratis. Openingsuren: Onbekend.

Geschiedenis Annunziatella Kerk Rome

De oorsprong van de Annunziatella Kerk is niet bekend, al is het niet onwaarschijnlijk dat ze verbonden was met een van de vele kerkhoven die zich in de streek bevonden. Het is wel zeker dat ze al in 1220 bestond.

Wat ook zeker is dat ze in hoog aanzien stond. In een door Giacomo de Rossi gemaakte plattegrond uit 1676 waar de negen kerken die men vanwege de kunstschatten, de relikwieën en de aflaten diende te bezoeken op stonden, werden behalve de vier pauselijke basilieken en de drie andere kerken op de zeven-kerken route ook de Abbazia delle Tre Fontane en de Annunziatella genoemd.

De struktuur van de kerk stamt, net als de klokkentoren, uit de middeleeuwen. De apsis is het resultaat van een grondige restauratie die in het begin van de 16e eeuw paats vond of van de latere verbouwing van het interieur in opdracht van Kardinaa Barberini (1640).

Een beschrijving van de kerk uit 1698 heeft het over een met fresco’s beschilderde façade, met in het midden een vaandel (Gonfalone) dat door twee engelen omhooggehouden wordt en de wapenschilden van Paus Paulus V, van het Romeinse Volk en van Kardinaal Pietro Aldobrandini. Naast de deur waren de Heiligen Petrus en Paulus afgebeeld, maar nu is daar helaas niets meer van te zien.

In 1911 stond de kerk op instorten en werd zelfs een tijdlang als slaapplaats gebruikt door landarbeiders. Later werd ze opgeknapt, al waren de schilderingen op de façade niet meer te redden en dus is deze geheel wit geschilderd

Bezienswaardigheden Annunziatella Kerk

  • De vloer van de kerk bij de apsis is in cosmateske stijl gelegd, terwijl de rest moderner is en met stukken marmer is gemaakt.
  • De apsis is versierd met een driedelige fresco, met in het midden een Annunciazione (“Maria-Boodschap”), en aan de zijkanten de “Madonna tussen de Zielen van het Vagevuur” en de “Geboorte”.
  • Links van het altaar, in de muur bevindt zich een eveneens in cosmateske stijl versierd, kastje waar heilige olieën in bewaard worden.
  • Een gedenkbordje in de kerk geeft aan dat de kerk in 1220 ingewijd is.
  • Een houten crucifix uit de 19e eeuw.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

RSS
Follow by Email